לעדכן תרבות ארגונית?

לעדכן תרבות ארגונית?

נשוב להכיר את הגדרה הבסיסית למושג "תרבות ארגונית". נסכים כי כוללת אמונות, ערכים ונורמות התנהגות גם בעולמות הניהוליים והעסקיים? דעו כי האמונות והערכים הניהוליות שלך מעצבות את החברה שבאחריותך.

מהי תרבות ארגונית? האם תתחברו להגדרה הפשוטה הבאה שלי האומרת: "תרבות ארגונית הינה אוסף ומכלול של דפוסי התנהגות ודפוסי תקשורת פנים וחוץ ארגוני בחברה או ארגון הכולל אנשים, עובדים ומנהלים, לקוחות וספקים". אני מתכוון לכלל דפוסי ההתנהגות היומיומית הכוללות גם את כלל המערכות הניהוליות והתפעוליות בארגון. המציגות דפוסי פעילות והתנהגויות פורמליות וכאלה שאינן מוגדרות כפורמליות אך מבוצעות בפועל על ידי כולם. תרבות ארגונית מציגה סט ערכים וחזון שהארגון אימץ. פעמים במצבים שונים יש לשקול לבצע בהם שינויים והתאמות. כאן במסגרת מפגשי למידה ואימון עסקי בפורמט אחד על אחד אאפשר גם לך לבחון זאת לעומק. אציע גם לך, כבעלים או כמנכ"ל לבחון באם יש צורך לבצע שינויים. לבצע התאמות בתרבות הארגונית? בחזון ובערכים? לאור השינויים השווקים?

פעמים נכון לעדכן את התרבות הארגונית

בתרבות הארגונית שזורים מספר בסיסים מרכזיים. הראשון הוא הערכים והחזון הארגוני. הבסיס השני וחשוב לא פחות מתמקד במנהיגות של ההנהלה הבעלים והמנכ"ל. ההצלחה לבסוף מתמקדת במחויבות הארגונית והניהולית לממש ולהקפיד על אימוץ תרבות ארגונית מקדמת וראויה. בכל ארגון יש צורך לבנות סטוריטיילינג.  מציג את הנרטיב של התרבות הארגונית ומדוע היא חשובה כל כך להנהלה, למנהלים ולאחרון העובדים. היה ויש צורך לעדכן תרבות ארגונית דעו כי יש צורך להיפרד מחלקים שפחות ראויים ותורמים ולאמץ ערכים. פחות תורמים להשגת העדים העסקיים. ופחות מתאים לחזון עסקי המחויב לשרת את צרכי הארגון פנימה והחוצה בצורה הרבה יותר טובה. שינוי תרבות ארגונית כרוך בבניית תוכנית אסטרטגית מקצועית. התוכנית חייבת לכלול כבר מהתחלה את המעורבות הפעילה של מנהלים ועובדים.

מהי תרבות ארגונית בעולם העסקים כיום?

כיום בעשור השלישי של המאה ה- 21 מתברר כי אחד מגורמי ההצלחה הכי חשובים לחברות ועסקים בעולם תחרותי המאופיין בתחרות הולכת וגוברת ומשברים מקומיים וכלל עולמיים הוא "כוחה של התרבות הארגונית". כזאת שהעובדים והמנהלים יכולים לסמוך עליה. מחוברים לחזון ולערכים המשתקפים בתרבות הארגונית. כיום תרבות ארגונית חייבת לכלול מכלול שלם של דפוסי התנהגות. דפוסי תקשורת פנים ארגונית ותקשורת אל מול הלקוחות והספקים. חייבת לכלול חזון, ערכים מוסכמות התנהגותיות המשולבות עם סיפור, סמלים ואמונות חברתיות משותפות. תרבות ארגונית כיום חייבת להיות הבסיס והתשתית הערכית המשולב עם התשתית המנהיגותית שעליהם נשען הארגון העסקי במצב שגשוג ובמצב משבר.

כמנכ"ל וכבעלים עליך לתת דוגמה אישית

תרבות ארגונית המתבססת על חזון יעדים וערכים תמיד אחראית להיות המצפן ותוכנת הוויז שעל פיהן כולם מסונכרנים בארגון להשגת המטרות. דעו כי באמצעות תרבות ארגונית ראויה בעלי חברות ומנכ"לים לעצב דפוסי התנהגות רצויים בקרב מנהלים ועובדים שיגרמו לשיפורים בתוצאות העסקיות. הנהלה והמנהלים מחויבים להיות דמויות לחיקוי. מחויבים להיות כאלה שמנהלים ועובדים ירצו להידמות להם. הם חייבים להיות דמויות מפתח ביצירתה ובטיפוחה של התרבות הארגונית בימי שגרה ואל אחת כמה וכמה בתקופות משבר .

האם בתקופות משבר יש צורך לעדכן את התרבות הארגונית?

התשובה היא חיובית בכפוף לבדיקת צורך והתאמה לאור השינויים הנובעים ממשבר ארוך טווח. על פי הבנתי חוזקו וחוסנו של על ארגון ובעיקר ארגון עסקי מתבטא ביכולת העובדים והמנהלים לעבוד יחד כצוות. לגלות חוסן נפשי ואמון בהנהלה ובחזון בערכים ובתרבות הארגונית גם בתקופות שפע ומשבר. הנהלות בעלים ומנכ"לים, חייבים להציג תוכנית יציאה ממשבר. להציג ביטחון שיש ביכולתו של הארגון לשרוד ואף לחזור לצמיחה. לא פשוט לתפקד, לשרוד ואף להצליח ולשגשג. כאשר חברה עסקית חיה באקלים של משבר עמוק המלווה עם חוסר וודאות באופן קיצוני. היה והייתם מבקשים לקבל את דעתי לגבי חמשת הכלים הכי חשובים בניהול עסקי בתקופות משבר? בכלים שיבדקו באם יש צורך בעדכון התרבות הארגונית? הייתי מציין את החשובים שבהם.

חמשת הכלים הפופולריים ביותר הם:

1. הכלי הראשון בא לבחון את המגמות והתהליכים הקורים בבסיס הלקוחות הקיים. בתקופות משבר ואי יציבות יש לנטר בצורה מקצועית ומעמיקה את הנתונים. לעשות זאת מתוך המערכת הממוחשבת לניהול קשרי CRM – Management Relationship Customer.

 

2. הכלי הבא, הכלי השני מתמקד בקביעת מדדי השוואה. הכוונה Benchmarking – מידוד בשפה העברית. דווקא במצבי משבר ואי יציבות יש לבצע בחינה השוואתית על פי קריטריונים מקצועיים המשווים מצב קודם למצב קיים כל זאת בכדי לעדכן ולשפר את התוכניות האסטרטגיות שחייבות להתקבל בתקופות המשבר. ללא מדדים אי אפשר לנהל שום דבר? לא במצבי שפע ולא במצבי משבר קיצוניים.

 

3. הכלי השלישי, הינו כלי חשוב ביותר ובה לבדוק ולבחון את החוסן של העובדים והמנהלים. מדובר בביצוע סקרי מחוברות ארגונית Engagement Employee, הבוק ומודד את המחויבות של ההון האנושי לתהליכי העבודה בתקופות משבר. בודק את המוטיבציה שלהם ואת המחוברות והאמון שכולם אמורים להעניק לצוות ההנהלה ולמנכ"ל. זאת ועוד חשוב מאד לבדוק עד כמה עובדים ומנהלים מרגישים שייכות אמיתית לארגון, מאמינים לתרבות לערכים ומחוברים למטרות והיעדים שלו.

 

4. תחום נוסף וחשוב ואותו נמקם במקום הרביעי הוא הכלים העוסקים בתכנון אסטרטגי – Strategic Planning. עדכון והתאמה האסטרטגיה העסקית והשיווקית למצב משברי קיים. יש לבצע מחקרי שוק בחינת חוזקות חולשות בהתאמה למצב עסקי משברי תוך איסוף וניתוח הנתונים בכדי להתאים את הפתרונות היותר נכונים לאתגרים העסקיים החדשים. עיבוד הנתונים יביא את ההנהלה והמנכ"ל לעדכון או בניה של אסטרטגיה עסקית שיווקית, תפעולית ואך טכנולוגית למצב המשברי הקיים. מדובר בהבנתי על אימוץ מודל ניהול משבר פרואקטיבי המאמץ את התובנה שבכל סביבה עסקית משברית ותחרותית יש לחפש מלבד הסיכונים גם את ההזדמנויות שהיא מעמידה לפתחנו.

 

5. בכל תקופה תקופת שגשוג או תקופות משבר יותר ויותר חברות ועסקים מבינים את היתרונות בשימוש באנשי מקצוע חיצוניים. התחום החמישי, מיקור חוץ .Outsourcing – דווקא בתקופות של משבר ואי יציבות התקשרות עם יועצים עסקיים ויועצים ארגוניים שלהם ידע וניסיון מוכח נכונה ביותר. לכאלה אשר להם יש יכולות בעלות ערך מוסף ויכולים לבצע פעילות בצורה שתתרום לחברה שלך בזמן המשבר. הם יביא גם לך לא מעט תועלות. מהירות תגובה – חסכון בזמן, חסכון בעלויות ובעיקר יזרימו לחברה של ידע מקצועי רלוונטי.

למד כיצד מעדכנים תרבות ארגונית?

דע, כי שימוש במפגש למידה ואימון עסקי בתחום החשוב של התמודדות עם הצורך לבצע התאמה בכל מה שקשור לתהליכים הקשורים לשאלה החשובה הבאה: כיצד מעדכנים תרבות ארגונית? נושא חשוב זה עשוי להביא גם לך כמנכ"ל או כבעלים מספר תועלות חדשות. תשקיע בעצמך. תשקיע בשיפור ולמידה של תחומים החשובים להמשך התפתחותך המקצועית. פנק במפגש למידה ואימון עסקי בפורמט אחד על אחד בנושא חשוב זה. קבע מפגש למידה ומנטורינג עכשיו בעלות שפויה של 70% הנחה מעלות מפגש פרונטלי. יהיה לי לכבוד להכיר אותך. להכיר את צרכיך ולהעניק גם לך אימון עסקי. הזמן אימון אישי המשולב עם מפגשי למידה, חשיבה ומנטורינג בפורמט 1:1. ידידי, נבחן יחד האם יש צורך לבצע עדכונים ושיפורים בתרבות הארגונית ובערכים והחזון של החברה שלך שחווה משבר? נכיר למה פעמים חשוב ונכון לבצע עדכון? נכון לשתף את המנהלים והעובדים בתהליך? אשמח לקבוע גם איתך מפגש למידה בנושא זה. להזמנת המפגש הראשון בתחום זה לחץ כאן.

180 ₪ למפגש למידה בזום

לתיאום מפגש צלצלו עכשיו 03-9032222 או 0544-814332

לתאם מפגש למידה בצ'יק

180 ש''ח

למפגש למידה בזום.

70%

הנחה מעלות שעת ייעוץ רגילה.

מנהלים מרוצים מתהליכי הלמידה והמנטורינג העסקי

מגיע גם לך 70% הנחה מעלות משעת ייעוץ רגילה.

0 +
שנות ניסיון

שנות ניסיון מקצועי בתחומי הייעוץ הארגוני, ייעוץ אסטרטגי שיווקי וייעוץ עסקי לחברות ולמנהלים

0
חברות ועסקים

חברות גדולות, בינוניים ועסקים קטנים וחברות משפחתיות טופלו על ידנו בהצלחה מאז 2006

0
מנהלים ומנכ"לים

מנהלים ועובדים בכירים בחרו לצמוח וללמוד במסגרת מפגשי מנטורינג אישיים. במהלך 2023

0
משתתפים ומנהלים

היעד שלנו  למספר המשתתפים, במסגרת מפגשי למידה בפורמט 1:1 במהלך שנת 2024.

הזמנת פגישת ייעוץ